Projekty językowe

Projekt językowy rok szkolny 2013/2014

Międzynarodowy  projekt   "A Century Ago"
 SIEMONIA- WADERSLOH-AALTEN
17.02.2014 – 21.02.2014

Wdniach od 17 do 21 lutego, już po raz szósty młodzież i nauczyciele Gimnazjum w Siemoni gościli uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Wadersloh (Niemcy) i Aalten (Holandia). W tym samym czasie uczniowie z Siemoni, Rogoźnika i Nowej Wsi wyjechali do Niemiec i Holandii, aby wraz ze swoimi rówieśnikami z tamtejszych szkół pracować nad realizacją kolejnego wspólnego projektu: „Sto lat temu” („A Century Ago”). Celem projektu było zapoznanie gości z historią regionu, różnymi aspektami życia przed stu laty a także najważniejszymi postaciami i wydarzeniami w kulturze, sztuce, architekturze i sporcie w tym okresie. Zarówno goście jak i gimnazjaliści z Siemoni, Rogoźnika i Nowej Wsi mieli okazję poznać życie codzienne na Śląsku i w Zagłębiu. Zwiedzając dwie wystawy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu poznali stroje, tradycje i zwyczaje ludu śląskiego, zarówno w mieście jak i na wsi. Zobaczyli też, jak wyglądały wnętrza i wyposażenie domów na wsi, a także poznali tradycyjne smaki kuchni śląskiej. Zwiedzając Gawlikówkę i Nikiszowiec docenili historyczną wartość i niepowtarzalność tej dzielnicy Katowic. Pracując nad projektem, uczestnicy wymiany starali się pogłębić swą wiedzę o regionie zdobytą podczas wycieczek, a to czego się dowiedzieli i co ich najbardziej zainteresowało, przedstawić w ostatnim dniu wymiany w formie wystawy, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych i pokazu dawnych sportów popularnych na Śląsku i w Zagłębiu. Na drugą z zaplanowanych wycieczek uczestnicy wymiany wyjechali do Krakowa, aby zwiedzić m.in. Fabrykę Schindlera. Ponieważ wielu z nich oglądało film „Lista Schindlera”, bardzo chcieli na własne oczy zobaczyć to miejsce i poznać realia życia w okupowanym Krakowie oraz historię powstania, a później likwidacji krakowskiego getta żydowskiego. Byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli, zwłaszcza, że wystawa przedstawiała historię okupowanego Krakowa w sposób wysoce profesjonalny, z zastosowaniem technologii multimedialnych. Nie mniejsze wrażenie wywarł na gościach sam Kraków – Rynek, Wzgórze Wawelskie i Wawel oraz ulice i zabytki miasta. Na pożegnalną kolację goście wraz ze swoimi partnerami z polskich szkół przygotowali tradycyjne potrawy śląskie, które degustowali razem z rodzinami, u których przebywali.

Wyjeżdżali z żalem, oczarowani Polską, polską gościnnością, pełni satysfakcji z prac, które wykonali w ramach projektu, a certyfikaty i drobne upominki, które otrzymali w dniu wyjazdu, będą im przypominały pobyt w naszym kraju i nowych przyjaciół, których tu poznali.

Plakat
Projekt językowy rok szkolny 2012/2013

Międzynarodowy  projekt    "The  World as an Ark" - "Die Welt - eine Arche"
 SIEMONIA- WADERSLOH-AALTEN
25.02.2013 – 1.03.2013

Projekt   "The  World as an Ark" - "Die Welt - eine Arche" jest projektem, w którym bierze udział  młodzież z trzech krajów: Polski, Niemiec i Holandii. Oprócz uczniów Publicznego Gimnazjum im Marszalka J. Piłsudskiego w Siemoni , które jest organizatorem projektu w Polsce zaproszono do udziału w projekcie młodzież innych szkół: gimnazjum w Rogoźniku  oraz gimnazjum w Nowej Wsi. Projekt jest prowadzony równocześnie w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Holandii. 15 uczniów z Polski wyjeżdża  do zaprzyjaźnionych szkół: gimnazjum Johanneum w Wadersloh  (Niemcy) oraz Christelijk College Schaersvoorde w Aalten (Holandia). W tym roku tematem projektu w Polsce będzie zanieczyszczanie ziemi przez człowieka oraz  recycling -  odzyskiwanie surowców wtórnych ze śmieci. Oprócz warsztatów, wycieczki do Krakowa, zajęć sportowych, młodzież będzie budować arkę z surowców wtórnych. W czwartek 28 lutego cała społeczność uczniowska naszego gimnazjum weźmie udział w szkolnym festiwalu recyklingu - "zrób coś ze śmieci". Głównym celem  akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej i zachęta do segregacji śmieci. Projekt międzynarodowy  ma na celu przede wszystkim komunikację w języku angielskim i niemieckim, oraz integrację całej połeczności lokalnej.

Projekt językowy rok szkolny 2010/2011

Międzynarodowy  projekt   "Energy now and in the future"
 SIEMONIA- WADERSLOH-AALTEN
13.02.2011 – 18.02.2011

W dniach 13.02.-18.02.2011 odbył się międzynarodowy projekt językowy "Energy now and in the future" , w którym uczestniczyło nasze Gimnzajum w Siemoni.
           Do Polski przyjechali uczniowie z Niemiec i Holandii. 14.02.2011 wraz z koleżankami i kolegami z zagranicy uczestniczyliśmy w wycieczce do elektrowni Łaziska Górne, która zorganizowana była w ramach międzynarodowego projektu językowego. 16.02.2011 zaprezentowaliśmy naszym gościom zabytki Krakowa. W czasie pobytu zarówno goście jak i uczniowie uczestniczący w wymianie przygotowali projekt, którego prezentacja odbyła się na forum szkoły 17.02.2011. W ramach wymiany gościłem u siebie kolegę z Niemiec Lucę. Bardzo miłego i kontaktowego chłopca. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy ze sobą kontakt drogą e-mailową. Luca był bardzo zadowolony z pobytu w naszym kraju. Wyraził chęć ponownego przyjazdu do Polski. Wymiana dała mi ogromną satysfakcję osobistą, podniosła moją samoocenę. Fakt, że mogłem porozumieć się w języku obcym, prowadzić konwersację , poznać nowych ludzi, ich zwyczaje, upodobania i kulturę , sprawiły , że stałem się o wiele bogatszym człowiekiem. Tak naprawdę było to zderzenie z rzeczywistością. Uczyłem się przez wiele lat języka angielskiego, ale nie mogłem sprawdzić swoich umiejętności w praktyce, w życiu codziennym. Wymiana dała mi możliwość oceny, co tak naprawdę umiem. Zmotywowała do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy, bo okazało się, że warto uczyć się języków obcych. Chciałbym nadmienić, że zostałem zaproszony do Niemiec przez Lucę i jego rodziców i w wakacje lecę do Dortmundu. Myślę, że będzie to kolejne, niesamowite doświadczenie.

Jestem bardzo zadowolony, że wziąłem udział w tym przedsięwzięciu.

Kamil Matyja

Projekt językowy rok szkolny 2009/2010

Miedzynarodowy  projekt   „The century of the city” – „Jahrhundert der Städte”
 SIEMONIA- WADERSLOH-AALTEN
08.02.2010 – 12.02.2010

Projekt  „The century of the city” /  “Jahrhundert  der  Städte” jest projektem, w którym bierze udział  młodzież z trzech krajów: Polski, Niemiec i Holandii. Jest on równocześnie  kontynuacją  ubiegłorocznego  projektu pt. „Globalizacja - jej wpływ na region” i realizowanego przez młodzież z wyżej wymienionych krajów.  Projekt  skierowany jest do młodzieży w wieku 15-17 lat. Oprócz uczniów Publicznego Gimnazjum im Marszalka J. Piłsudskiego w Siemoni , które jest organizatorem projektu w Polsce zaproszono do udziału w projekcie młodzież innych szkół, między innymi gimnazjum w Rogoźniku . Projekt ma na celu przede wszystkim komunikację w języku angielskim i niemieckim, poznanie środowiska lokalnego, jego historii, zabytków kultury i architektury, integrację całej społeczności lokalnej:  uczniów i ich rodziców, nauczycieli, oraz władz gminy, które pomogły nam we współfinansowaniu naszego projektu.

Dokładny opis projektu
Dnia 07.02.2009 piętnastu uczniów Publicznego Gimnazjum w Siemoni wraz z dwojgiem opiekunów wylatuje do Kolonii, skąd pociągiem udają się do miejscowości Wadersloh, w której położone jest gimnazjum Johanneum.  Dnia 08.02.2009 siedmiu uczniów z Polski wraz z 37 uczniami z Niemiec wyjeżdża do miejscowości Aalten (Holandia) i zostaje tam do dnia 12.02. Ośmiu uczniów z Polski zostaje w Niemczech w Wadersloh, aby wspólnie z młodzieżą niemiecką i holenderską wziąć udział w projekcie. W tym samym czasie (07.02-12.02.2009) do Siemoni przylatuje młodzież niemiecka (8 uczniów wraz z opiekunem) i młodzież holenderska (5 uczniów wraz z opiekunem).
W Niemczech w projekcie bierze udział 30 uczniów z Niemiec, 20 z Holandii i 8 z Polski.
W Holandii w projekcie bierze udział 20 uczniów z Niemiec, 7 z Polski i 30 z Holandii.
W Polsce w projekcie bierze udział 5 uczniów z Holandii, 8 uczniów z Niemiec i 37 uczniów z Polski.
Ogółem w projekcie we wszystkich trzech krajach bierze udział  165 młodych ludzi.
Projekt  realizowany będzie w trzech szkołach równocześnie w dniach 08.02-12.02.2009 w języku angielskim i niemieckim.

Młodzież polska wybrała sobie do analizy rozwoju dwa  miasta: Katowice i Wrocław.
Na podstawie starych filmów, dokumentów i zdjęć młodzież będzie opisywać rozwój tych miast na przestrzeni ostatnich 100 lat, zmianę krajobrazu, przemysłu i życia ludności. W związku z tym przewidziano dwie wycieczki: do Katowic i okolic oraz do Wrocławia. Jednym z punktów programu wycieczki do Katowic jest wizyta w Muzeum Śląskim, w którym uczniowie obejrzą archiwalny zbiór fotografii architektoniczno-urbanistycznej (od połowy XIX wieku do czasów współczesnych), ukazujący  różnorodność krajobrazu śląskiego, stare zdjęcia Katowic i zabytki budownictwa śląskiego. Młodzież zwiedzi również jedyne w Europie unikatowe i zabytkowe osiedle górnicze Nkiszowiec, które inspiruje od lat zarówno malarzy, jak i filmowców. Fragmenty filmów Kazimierza Kutza o Nikiszowcu i starych Katowicach młodzież obejrzy korzystając ze zbiorów filmoteki Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wycieczka ta ma na celu pokazanie młodzieży, jak w ciągu stu lat zmieniła się gospodarka i architektura Katowic, oraz prezentację zupełnie innego wizerunku Śląska, niż ten z którym jest na ogół kojarzony w kraju i za granicą. W programie przewidziano również wycieczkę do Wrocławia, celem której jest pokazanie stolicy  Dolnego Śląska,  zabytków architektury oraz zmian,  jakie zaszły w mieście na przestrzeni ostatnich 100 lat. W związku z tym, że przedmioty wybrane  do projektu to historia i sztuka, na zajęciach prowadzonych w języku angielskim  przez uczniów i nauczycieli, młodzież zapozna się z historią , architektura, zabytkami, przemysłem aglomeracji Śląska Górnego (Katowice) i Dolnego (Wrocław). Udział w projekcie to również spotkania z rdzenną ludnością Śląska (wywiady z mieszkańcami Katowic i Wrocławia), zapoznanie z obrzędami, kulturą i tradycyjną kuchnia śląską. Projektem końcowym projektu będą różnorodne prace plastyczne, prezentacje multimedialne, makiety, wystawy fotograficzne  opracowane i przedstawione przez młodzież w ostatnim dniu projektu.

Korzyści z realizacji projektu „The century of the city”
1.Integracja młodzieży z trzech krajów poprzez udział we wspólnych zajęciach  edukacyjnych i sportowych w grupach międzynarodowych.
2. Doskonalenie umiejętności językowych poprzez stałą komunikacje w języku obcym w kraju i za granicą.
3. Integracja ze środowiskiem lokalnym w wyniku kontaktu z rodzinami goszczącymi oraz mieszkańcami i władzami gminy.
4. Pozbywanie się uprzedzeń i stereotypów istniejących w świadomości społeczeństw Polski, Niemiec   i Holandii.
5. Zapoznanie się ze 100 letnią historią wybranych miast
6. Wymiana doświadczeń, nawiązanie trwałych przyjaźni między uczestnikami projektu.

Projekt językowy rok szkolny 2008/2009

W dniach od 9 do 13 lutego trwała międzynarodowa  wymiana uczniów Publicznego Gimnazjum w Siemoni, Gimnazjum w Rogoźniku,  Katolickiego Gimnazjum Johanneum w Wadersloh (Niemcy) i  Gimnazjum w Aalten (Holandia).   Wszystkie szkoły uczestniczyły w realizacji międzynarodowego projektu, którego tematem była  globalizacja i jej wpływ na region. W Polsce w projekcie wzięło  udział 5 uczniów z Holandii, 8 uczniów z Niemiec i 35 uczniów z Polski. 4 uczniów PG w Siemoni przebywało w tych dniach w Wadersloh, a 3 w gimnazjum w Aalten. W czasie trwania projektu uczniowie porozumiewali sie w języku angielskim i niemieckim. Międzynarodowa grupa uczniów realizująca projekt w gimnazjum w Siemoni stworzyła własną definicję globalizacji, przygotowała  debatę,  oraz prezentację plastyczną i  multimedialną  ukazującą wpływ globalizacji na nasz region. W czasie swojego kilkudniowego pobytu goście z Niemiec i Holandii wraz z naszymi  gimnazjalistami odbyli wycieczkę edukacyjną po Śląsku  oraz całodniową wycieczkę do Krakowa . W ramach  wizyty w gimnazjum w Rogoźniku  uczestniczyli w prezentacji strojów i zwyczajów śląsko-dąbrowskich dokonanej przez  Zespół Pieśni i Tańca „Bobrowczanie”.  Stały punkt programu stanowiły   integracyjne zajęcia sportowe  ,we wtorek w ramach tych zajęć  odbył się wyjazd na kręgle do Sosnowca.
12.02.2009 podczas uroczystej kolacji z władzami gminy oraz rodzicami i wszystkimi uczestnikami zostały przedstawione wyniki pracy w postaci plakatów, prezentacji multimedialnych oraz międzynarodowych ciasteczek, własnoręcznie upieczonych przez uczestników. W piątek 13.02.2009  na sali gimnastycznej gimnazjum w Siemoni zebrała sie cala młodzież gimnazjalna, aby brać udział w debacie" Pozytywne i negatywne skutki globalizacji". Na koniec pani dyr. Jolanta Holzheimer  wręczyła wszystkim uczestnikom projektu dyplomy i drobne upominki, a następnie pożegnała gości. Po obiedzie goście zostali odwiezieni nam lotnisko. Uściskom nie było końca i nie obyło sie bez łez.
To był wspaniały tydzień, niezapomniany! Będziemy czekać na naszych gości w następnym roku.

Niemcy

W Niemczech projekt językowy oparty był na trzech przedmiotach: historii, naukach przyrodniczych i wychowaniu fizycznym. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. Ostatnią czwarta grupę stanowili uczniowie, których zadaniem było nakręcenie filmu przedstawiającego pracę trzech zespołów. Grupa historyczna zapoznała sie z definicja globalizacji oraz procesem industrializacji w Niemczech. Grupa nauk przyrodniczych badała wpływ przemysłu na zanieczyszczenie środowiska, Obie grupy uczestniczyły w wycieczce do zakładów cementowych "Heidelberg" w Geseke oraz Muzeum Górnictwa w Bochum, w którym zobaczyli sprzęt wykorzystany przy wydobywaniu węgla kamiennego. Uczestnicy obu grup zwiedzili kopalnie węgla kamiennego w Essen, gdzie zapoznali sie z procesem powstania i  wydobycia węgla. Grupa sportowa miała za zadanie wybrać po jednej grze typowej dla danego kontynentu i stworzenie jednej wspólnej gry zespołowej dla całego świata. Udało im sie to znakomicie! Gra nazwane przez grupę "Globball" zawierała w sobie elementy piłki nożnej, amerykańskiego futbolu, siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej.

W czwartek 12.02. podczas prezentacji wszystkie grupy przedstawiły władzom szkoły, rodzicom i pozostałym uczniom wyniki swojej pracy w postaci  prezentacji multimedialnych, wywiadów oraz referatów. Pokaz zakończył film przygotowany przez uczniów czwartej grupy.

Holandia

Uczestnicy projektu przebywający w Holandii odbyli 10.02.2009 wycieczkę do Muzeum Statków, znajdującego się w dawnej stoczni. Został im tam wyświetlony w języku angielskim film o budowie, historii i rekonstrukcji wielkiego statku Batavi. Uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili zrekonstruowany statek. Dnia 11.02. 2009 pojechali do Amsterdamu, gdzie zwiedzili centrum miasta, Muzeum Narodowe Holandii oraz odbyli rejs statkiem po amsterdamskich kanałach. Swoje prezentacje uczestnicy przedstawili podczas przyjęcia pożegnalnego, na które przybyli  przedstawiciele szkoły, rodzice i uczniowie gimnazjum w Aalten. W dzień wyjazdu piątek 13.02. uczniowie polscy, niemieccy i holenderscy zagrali wspólnie w holenderska grę sportowa o tajemniczej nazwie "klootschieten". Potem nastąpiło pożegnanie i wszyscy rozjechali sie do swoich krajów.