Informacje o szkole:

Adres naszej szkoły:
ul. Kościuszki 71
42-595 Siemonia
Tel. +48 32 2878549
email: gimnazjumsiemonia@poczta.onet.pl

Szkoła w Siemoni - Google Mapy (kliknij tutaj)

patronem Publicznego Gimnazjum w Siemoni jest Marszałek Józef Piłsudski

28 stycznia 2005r. podczas XXIV Sesji Rada Gminy Bobrowniki nadała Publicznemu Gimnazjum w Siemoni imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystosci zwiazane z nadaniem imienia szkole odbyły się 12 maja 2005r. w 70 rocznicę smierci Marszałka.

Józef Piłsudski (pseudonimy Ziuk, Wiktor, Mieczysław) przeszedł długa drogę, zanim w 1918 roku stanał na czele odrodzonego państwa polskiego. Już za życia, jako twórca niepodległosci Polski, stał się legendą. To przykład patrioty, męża stanu o niezwykłej umiejętności przewidywania wydarzeń i wygrywania polskiej racji stanu. Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego pozwoli nauczyć młodzież patriotyzmu, pracy dla kraju i szacunku dla jego dokonań, konsekwencji w działaniu. W dobie jednoczenia się Europy obowiazkiem dorosłych jest przekazywanie młodym ludziom swiadectwa historii. Niewiele dzis mamy znaczacych postaci, które zachowały status bohatera narodowego.
Taką postacia jest niewatpliwie Józef Piłsudski - nasz patron.

Informacje o Józefie Piłsudskim na Portalu Wikipedia

HISTORIA szkoły w Siemoni

Od niepamiętnych czasów istniała przy kościele w Siemoni szkoła parafialna założonaw myśl zaleceń Synodu Łęczyckiego z 1285r. i następnych. Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły jest w protokole wizytacji kościelnej z 1598 roku.O dokładnym czasie powstania szkoły w Siemoni nie mamy dokładnej wiadomości. Musiała istnieć już bardzo dawno, gdyż ksiądz Petrycy w 1659 roku spisując inwentarz wymieniał szkołę. Była wówczas już w złym stanie, gdyż od razu po objęciu parafii przystąpił do przebudowania budynku. Lecz i ten zbudowany ze starego drewna przetrwał zaledwie do 1681 roku i w tym roku zbudowano nowy budynek szkolny. 

Po II rozbiorze Polski, kiedy Siemonia dostała się pod zabór pruski, zbudowany został znowu nowy budynek szkolny „kosztem stowarzyszonych włościan”. Później zbudowana została nowa szkoła z mieszkaniem dla nauczyciela. Składała się z dwóch pokoi, kuchni i sali szkolnej. Budynek ten przetrwał do 1900r., a od tego czasu szkołę przeniesiono do nowego budynku wymurowanego tuż za dawnym (zużyto go na opał). Lokal ten nadal spełniał funkcję szkoły. W 1934r. przebudowano lokal szkolny, stawiając na miejsce jednej sali szkolnej dwie duże, z których jedną na pierwszym piętrze.

W latach 1914-1924 istniała w Siemoni „Jednooddziałowa Szkoła Powszechna” i liczyłaod 73 do 100 uczniów. W latach 1924-1934 była to już „Dwuklasowa Szkoła Powszechna”. Jedna sala szkolna nie wystarczała, więc drugą wynajęto. Kiedy utworzono trzy oddziały, trzeba było pomyśleć o wynajęciu jeszcze jednego pomieszczenia. Znalazła się na ten cel izba w domu pana W.Czarneckiego. Wkrótce przerobiono salę lekcyjną w szkole na dwa pomieszczenia, a nauka odbywała się na dwie zmiany.

W 1933 roku rozpoczęto budowę szkoły. Rok później gotowy był parter. W 1935r. oddano do użytku I piętro, gdzie mieściła się druga sala lekcyjna. Szkoła liczyła wtedy 135 uczniów (w tym po raz pierwszy dzieci z Twardowic). Od roku szkolnego 1935/36 mamy w Siemoni „Trzyoddziałową Szkołę Powszechną”.Uczniowie kończyli w niej VI klas, a do klasy VII chodzili do Dobieszowic.
Okupacja hitlerowska narzuciła szkole pewne rygory i przepisy, którym musiała się podporządkować. Czas nauki ograniczono do minimum. Pomimo tego nauczyciele starali się przekazać jak najwięcej wiedzy. Dzieci nie miały podręczników, korzystały wyłącznie z notatek. Zakazano nauki historii i geografii Polski. Jednak uczący – w tajemnicy przed Niemcami – przekazywali swym uczniom wiadomości z tych przedmiotów. Większość czasu klasy spędzały poza szkołą. Z nakazu władz okupacyjnych uczniowie wraz z nauczycielami pracowali na gruntach majątków ziemskich w Twardowicach i Myszkowicach, zbierali zioła w lasach.

Rok 1945 przyniósł wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, a wraz z nim powrótdo normalnej nauki. Szkoła w Siemoni stała się siedmioklasową. Brakowało jednak ławek i innego sprzętu szkolnego oraz pomocy naukowych. W tej sytuacji władze oświatowe, kierownik, nauczyciele oraz mieszkańcy Siemoni zadbali, by systematycznie uzupełniać i wzbogacać wyposażenie szkoły. W budynku szkolnym mieściły się 4 sale lekcyjne, kancelaria, pokój nauczycielski, a w przybudówce mieszkał kierownik z rodziną. Dzieci uczyły się na 2 zmiany. W latach pięćdziesiątych dzieci nadal uczyły się w 4 salach lekcyjnych na 2 zmiany.Klasy starsze rozpoczynały naukę o godz. 800, a młodsze nieco później. Dzień w szkole rozpoczynał się apelem, na którym kierownik informował uczniów o ważnych dla nich sprawach.Klasy liczyły od 20 do 25 uczniów. Atrakcją był przyjazd kina raz w miesiącu i wyświetlaniefilmów przyrodniczych. Akademie przygotowywane z okazji świąt państwowych i rocznichistorycznych odbywały się w remizie strażackiej, a później po wybudowaniu Domu Kultury,w jednej z sal.

Reforma oświaty w 1966 roku wprowadziła ośmioletnią szkołę podstawową. Zaistniała potrzeba wynajęcia dwóch sal w Domu Kultury dla potrzeb nauczania. Rok szkolny 1973/74 to okres tworzenia Zbiorczych Szkół Gminnych. Powstała ZSGw Bobrownikach z siedzibą w Rogoźniku. Dyrektorem została mgr Krystyna Konstanty. SP w Siemoni – jako czteroklasowa – stała się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rogoźniku i pozostała nim do 1981 roku. Uczniowie klas V, VI, VII i VIII kontynuowali naukęw Rogoźniku. Odtwarzanie pełnej szkoły rozpoczęło się w 1981r., gdy powstała szkoła pięcioklasowa. Uczniowie klas VI, VII i VIII nadal dojeżdżali do Rogoźnika.W latach 1982-1990 w szkole uczyli się uczniowie klas I-VI, a w roku szkolnym 1990/91 – już kolejnej klasy VII.  

Od 1991 roku Szkoła Podstawowa w Siemoni jest znów szkołą pełną, ośmioklasową. W roku szkolnym 1993/94 dzieci z oddziału przedszkolnego miały zajęcia w sali udostępnionej w budynku parafialnym. Jadalnia w szkole była zarazem salą lekcyjną.Brakowało szatni, dlatego wieszaki stały na korytarzu. Budynek szkolny wcześniej wielokrotnie modernizowany i remontowany, swój obecny kształt zawdzięcza przeprowadzonej w latach1992-1996 rozbudowie szkoły. Po zimowych feriach w lutym 1994r. oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły, pięknie i funkcjonalnie urządzone. Odbyła się wielka przeprowadzka, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice, dziadkowie. Ich udziałem było też umeblowanie i urządzenie poszczególnych sal. W skład Komitetu Rozbudowy Szkoły weszli: Katarzyna Figiel, Stanisław i Elżbieta Łabęccy, Teresa Zabiegała, Maria Smyl, Zofia Pasamonik, Bronisława Gaj, Teresa i Jakub Zarychtowie, Maria i Stanisław Grudniewscy, Maria i Marian Trzcionkowie, Halina Cichoń, Wanda Waler, Ryszard Wyparło, Mateusz Kaczmarek, Jolanta Kadłubie. Prawie jednocześnie rozpoczęto generalny remont starej szkoły, której fragmenty pochodzą z początku XX wieku. 21.10.1994r. odbyła się pierwsza w nowej szkole uroczystość przyjęcia uczniów klasy I„Pasowanie na ucznia”.

27 kwietnia 1995r. dokonano odbioru technicznego remontowanego skrzydła „starej szkoły”. W tej części wszystko uległo zmianie: powiększono 2 sale lekcyjne, powstał pokójnauczycielski, świetlica, szatnia dla klas „O” – III. W tym skrzydle umieszczono klasy młodsze.

30 kwietnia 1996r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. 7 marca 1997r. pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli w Siemoni na zawsze. Tego dnia szkołę odwiedził Pan Profesor  Jan Miodek. Siemonia jest miejscem, z którym profesor jest mocno związany. Z tej miejscowości pochodzi Jego Ojciec Franciszek Miodek. W siemońskiej szkole w latach okupacji pracowała Pani Janina Kowalska – Matka Profesora. Były to więc szczególne powody do zorganizowania takiego spotkania na terenie Szkoły Podstawowej w Siemoni. Spotkanie z profesorem rozpoczęło się od akcentów bardzo osobistych – wspomnień z dzieciństwa związanych z Siemonią, rodzinnych opowieści, refleksji, anegdot. Następnie nauczyciele dyskutowali o zawiłościach języka, a uczniowie pytali, jak skutecznie uczyć się ortografii. Profesor radził, by dużo ćwiczyć i pisać dyktanda. Uczniowie pytali też o wyrazy obcego pochodzenia i ich miejsce w języku polskim. Na zakończenie spotkania autor „Ojczyzny polszczyzny” podpisywał książki, rozdawał autografy. Na pamiątkę otrzymał reprodukcję szkicu Szkoły w Siemoni z końca  XIX wieku.W pracy niewielkich, wiejskich szkół nieczęsto zdarza się spotkanie z tak znanym i cenionym człowiekiem, jak Profesor Jan Miodek.

Obecnie w budynku szkoły znajduje się 9 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna i sala dogimnastyki korekcyjnej, biblioteka, sala komputerowa, świetlica, sala teatralna, szkolna izbaregionalna, jadalnia, gabinet lekarski.

W szkole działają organizacje: SSU, SK LOP, SKS oraz koła zainteresowań:dziennikarskie, informatyczne i wokalne. Szkoła współpracuje z GOK, Biblioteką Wiejską, OSP i KGW w Siemoni. Prowadzimy szeroką działalność pozalekcyjną, sportową, artystyczną, co owocuje udziałem dzieci w życiu kulturalnym gminy, sołectwa, szkoły. Całość osiągnięć szkoły była możliwa dzięki wspieraniu jej przez władze oświatowe, gminne, instytucje i organizacje środowiskowe oraz rodziców. 

W roku szkolnym 2009/2010 do Gimnazjum w Siemoni uczęszcza 155 uczniów.

Stara szkoła w Siemoni 1899r.

 

 

 

 

 

 

Wejscie do obecnego budynku szkoły w Siemoni

 

 

Biblioteka szkolna


Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek 7:30 - 13:00
Wtorek  7:30 - 13:00
Środa    7:30 - 13:00
Czwartek 7:30 - 13:00
Piątek    7:30 - 10:30 

W bibliotece gromadzone są bieżące i archiwalne czasopisma oraz dokumenty niepiśmienne. Zgromadzony został  bogaty księgozbiór podręczny. Uczniowie mogą z nich korzystać na miejscu. Są to encyklopedie, słowniki, poradniki, albumy, atlasy ,a także książki naukowe. Posiadamy również bogaty zbiór filmów edukacyjnych oraz:

 • pakiet Filmoteki Szkolnej zawierający płyty DVD wraz z merytorycznymi opracowaniami dla nauczycieli
 •  filmowy pakiet edukacyjny Lekcje przestrogi
  Uczniowie mogą z nich korzystać na miejscu.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 2306 woluminów

Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy. Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych, a także dzięki darom od czytelników .

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

 • Księgozbiór podręczny
 • Lektury
 • Literatura piękna dla młodzieży:
  • powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastycznonaukowe, legendy i podania
 • Poezja
 • Dramat
 • Literatura piękna dla dorosłych
 • Literatura popularnonaukowa z zakresu:
  • matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, religii, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze, biografii, historii
 • Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania
 • Zbiory specjalne
 • Podręczniki

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i Czytelnia

W czytelni szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które otrzymaliśmy w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Centrum dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do internetu, wielofunkcyjnym urządzeniem HP Laser Jet (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowaniem edukacyjnym. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

ICIM służy uczniom i nauczycielom , m.in. poprzez:

 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
  oraz informacji multimedialnej,
 • Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 • Umożliwienie uczniom, nauczycielom  dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:

 • Internetu
 • pakietu Microsoft Office 
 • Encyklopedii PWN
 • Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
 • Słowników PWN
 • skanera
 • ksero
 • drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zgromadzonych czasopism.

Czasopisma w prenumeracie:
Dla młodzieży:
Eko Świat
Przyroda Polska
Zielona Liga
Świat Nauki
Victor Gimnazjalista

Dla nauczycieli:
Język polski w Gimnazjum
Wiadomości Historyczne
Matematyka w Szkole
Wszystko dla Szkoły
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Muzyczne w Szkole
Biblioteka w Szkole
Wszystko dla Szkoły
Głos Nauczycielski

A także archiwalne numery czasopism:
Młody Technik
Voyage. Magazyn o podróżach
National Geographic
PC World Komputer