Nauczyciele:

 

Dyrektor Szkoły     mgr inż. Jolanta Holzheimer

 

Imię i Nazwisko

Przedmiot nauczania

Jolanta Holzheimer
biologia
Małgorzata Kopacka
muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Agata Wojdas
matematyka
Sylwia Kosowska
historia, biblioteka, oligofrenopedagogika
Iwona Ołubiec – Pawlak
język niemiecki
Dorota Błońska
pedagog, surdopedagogika
Anna Nowakowska
historia, oligofrenopedagogika
Dorota  Moskal
język polski
Karina Usarek / Iwona Konior
język angielski
Agata Sroka
chemia
Dorota Witanek – Wach
geografia, matematyka, oligofrenopedagogika
Małgorzata Borowiecka
wiedza o społeczeństwie,wychowanie do życia w rodzinie, tyflopedagogika
Anna Janota
język polski
Anna Kucias
zajęcia techniczne
Małgorzata Tomczyk – Nowak
fizyka, informatyka
Izabela Gielnik
plastyka, zajęcia artystyczne
Katarzyna Chojnacka
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kmiecik - Stępień
religia


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

Pasamonik Zofia – sekretariat
Olga Tobota – intendent
Osadnik Monika
Respondek Beata
Dyszy Wanda
Kopacka Halina
Nowak Ewa
Dyszy Józef